Preklad plachta na prove

Preklad slova plachta na prove zo slovenčiny do angličtiny:


plachta na prove
foresail

Anglický preklad foresail sa používa aj vo význame:

kosatka
predná plachta


Preklad slova plachta na prove použitý vo vetách:

“foresail under which the”
“single foresail under which”


Používanie a aktuálnosť prekladu foresail:

slovo foresail