Preklad plantar

Preklad slova plantar z angličtiny do slovenčiny:


plantar
chodidlový

Ako použiť slovo plantar vo vetách:

plantar warts”
plantar warts can be very painful”


História a aktuálnosť slova plantar:

slovo plantar