Preklad plantation

Preklad slova plantation z angličtiny do slovenčiny:


plantation
pole
sad
plantáž
plantážový
koloniálny
kolonizácia
usídlenie
osada
kolónia
sadzba

Ako použiť slovo plantation vo vetách:

plantation and then up”
“in plantation style in”
plantation, which was distant”
“a coffee plantation
“his plantation, which was”


plantation synonymá:

plantation
🔄
grove
🔄
orchard
🔄
woodlet

História a aktuálnosť slova plantation:

slovo plantation


Asociatívne výrazy:

plantation
🔄
apple orchard
🔄
lemon grove
🔄
orange grove
🔄
peach orchard
🔄
orangery