Preklad plný kostí

Preklad slova plný kostí zo slovenčiny do angličtiny:


plný kostí
bony

Anglický preklad bony sa používa aj vo význame:

kostnatý
kostený
vychudnutý


bony synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

emaciated
🔄
vyziabnutý
🔄
vychudnutý
🔄
vycivený
gaunt
🔄
chudý
🔄
vyziabnutý
🔄
pustý
🔄
urobiť vychradnutým
🔄
vytrénovať
🔄
vycivený
haggard
🔄
chudý
🔄
vyziabnutý
🔄
divoký
🔄
neskrotný
🔄
sokol
pinched
🔄
zblednutý
skeletal
🔄
vychudnutý na kosť
🔄
vycivený
🔄
kostrový
wasted
🔄
zničil
🔄
zničený
🔄
vycivený
🔄
prepadnutý
🔄
atrofický
osseous
🔄
z kosti
🔄
kostený
🔄
kostnatý
🔄
kostný
scraggly
🔄
neudržovaný
🔄
nepestovaný
🔄
riedky
🔄
občasný
scraggy
🔄
divoký
🔄
chudý
🔄
vychudnutý
🔄
kosť a koža
🔄
vyziabnutý
scrawny
🔄
chudý
🔄
vychudnutý
🔄
kosť a koža
🔄
vycivený
skinny
🔄
vyziabnutý
🔄
chudý
🔄
blanitý
🔄
pripomínajúci kožu
🔄
kožovitý
🔄
úzky
underweight
🔄
podváha
weedy
🔄
burinatý
🔄
chudý
🔄
štíhly
🔄
chorľavý
🔄
chorobný
🔄
zarastený burinou

Preklad slova plný kostí použitý vo vetách:

“was tall and bony”
“bony fish”
“pale bony hands”
“bony shoulders and gently”
“and his bony knees”


Používanie a aktuálnosť prekladu bony:

slovo bony