Preklad ploštica

Preklad slova ploštica zo slovenčiny do angličtiny:


ploštica
bedbug
bug
chinch
cimex

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:


bedbug synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

microbe
🔄
mikrób
🔄
mikroorganizmus
germ
🔄
zárodok
🔄
baktéria
🔄
mikrób
🔄
klíčiť
🔄
bacil
badger
🔄
sužovať
🔄
štvať
🔄
trápiť
🔄
obťažovať
🔄
znepokojovať
🔄
jazvec
pester
🔄
štvať
🔄
otravovať
🔄
unúvať
beleaguer
🔄
obliehať
🔄
sužovať
🔄
trápiť
wiretap
🔄
napichnúť
tap
🔄
klopať
🔄
poklepať
🔄
klopanie
🔄
ťuknutie
🔄
čap
🔄
odpočúvať
intercept
🔄
pozastaviť
🔄
podchytiť
🔄
prerušiť
🔄
zachytiť
🔄
zastaviť
🔄
zadržať
glitch
🔄
krátky rušivý impulz
🔄
zmena napätia v elektrickom obvode
🔄
chvíľková zmena v chovaní
🔄
porucha na zariadení
🔄
zmena v názoroch
🔄
zmena v postoji
tease
🔄
doberať si
🔄
hnevať
🔄
vtipkár
🔄
dobiedzať
🔄
otravovať
🔄
obťažovať

Preklad slova ploštica použitý vo vetách:

“took several days to get over the bug”
“a model train bug”
“a flu bug”
“planted a bug in the suspect's room”
“got bitten by the writing bug”


Používanie a aktuálnosť prekladu bedbug:

slovo bedbug


Používanie a aktuálnosť prekladu bug:

slovo bug