Preklad počin

Preklad slova počin zo slovenčiny do angličtiny:


počin
step

Anglický preklad step sa používa aj vo význame:

krok
schod
kráčať
stupeň
stúpiť
vykročiť
chôdza
stupaj
stopa
opatrenie
ísť rýchlo


step synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

footstep
🔄
šľapaj
🔄
stopa
🔄
krok
🔄
schod
pace
🔄
krok
🔄
chodiť
🔄
rýchlosť
🔄
tempo
stride
🔄
kráčať
🔄
dlhý krok
🔄
vykračovať si
🔄
pokrok
🔄
robiť dlhé kroky
🔄
stáť
stair
🔄
schod
🔄
stupeň schodu
🔄
schodište
🔄
prístavisko
🔄
prístavný mostík
🔄
prístavné schodíky
gradation
🔄
pozvoľné odtienenie
🔄
odstupňovanie
🔄
gradácia
🔄
stupňovanie
🔄
postupnosť
footfall
🔄
stupaj
tone
🔄
tón
🔄
intonácia
🔄
hlas
🔄
odtieň
🔄
nádych
🔄
ovzdušie
footprint
🔄
šľapaj
🔄
stopa
🔄
stupaj
🔄
pôdorys
footmark
🔄
stupaj
🔄
stopa
🔄
šľapaj
dance step
🔄
tanečný krok
mistreat
🔄
zle zaobchádzať
maltreat
🔄
týrať
🔄
biť
🔄
ubližovať
🔄
zle zaobchodiť
🔄
zle zaobchádzať
🔄
trápiť
abuse
🔄
zneužívanie
🔄
zneužitie
🔄
zneužívať
🔄
zneužiť
🔄
zneužívací
🔄
týranie
ill-use
🔄
zle zaobchádzať
🔄
zle používať
🔄
ubližovať
🔄
týrať
ill-treat
🔄
zle zaobchádzať
🔄
týrať
🔄
zaobchádzať zle
measure
🔄
miera
🔄
merať
🔄
opatrenie
🔄
rozmer
🔄
veľkosť
🔄
kritérium
tread
🔄
šliapať
🔄
lisovať
🔄
šliapnuť
🔄
stúpiť
🔄
chôdza
🔄
ísť

Preklad slova počin použitý vo vetách:

“he won't step into his father's footsteps”
“keep in step with the fashions”
“step closer, and although”
“step on the brake”
“step over to the blackboard”


Používanie a aktuálnosť prekladu step:

slovo step