Preklad podobať

Preklad slova podobať zo slovenčiny do angličtiny:


podobať
resemble


Používanie a aktuálnosť prekladu resemble:

slovo resemble