Preklad podobenstvo

Preklad slova podobenstvo zo slovenčiny do angličtiny:


podobenstvo
image
parable
simile
similitude

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

obraz
imidž
zobraziť
obrazový
imidžový
znázornenie
znázorniť
vyobraziť
vyobrazenie
podoba
dojem


image synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

picture
🔄
obraz
🔄
obrázok
🔄
zobraziť
🔄
vyobraziť
🔄
vzor
🔄
maska
icon
🔄
ikona
🔄
piktogram
🔄
obraz ikony
ikon
🔄
ikona
🔄
idol
persona
🔄
osoba
🔄
osobnosť
🔄
postava
prototype
🔄
prototyp
🔄
pravzor
🔄
predobraz
🔄
predloha
paradigm
🔄
forma
🔄
vzor
epitome
🔄
typický predstaviteľ
🔄
skrátená verzia
🔄
stručný obsah
🔄
zhustenie
🔄
stelesnenie
🔄
výpis
trope
🔄
tropus
🔄
tróp
figure of speech
🔄
rečnícka figúra
figure
🔄
figúra
🔄
číslo
🔄
obrázok
🔄
diagram
🔄
znázorniť
🔄
postava
double
🔄
dvojitý
🔄
duplikát
🔄
dvojaký
🔄
dvojník
🔄
dvojhra
🔄
prízrak
look-alike
🔄
podobná osoba
🔄
veľmi podobný
🔄
podobná vec
effigy
🔄
figúra
🔄
figurína
🔄
portét
🔄
podobizeň
🔄
spodobenie
🔄
znázorniť
envision
🔄
v duchu vidieť
🔄
predvídať
🔄
predstaviť si
project
🔄
navrhnúť
🔄
projektovať
🔄
projekt
🔄
plán
🔄
návrh
🔄
zobraziť
fancy
🔄
vkus
🔄
záľuba
🔄
lepšia kvalita
🔄
obľúbený druh
🔄
predstaviť si
🔄
obrazotvornosť
see
🔄
vidieť
🔄
pozrieť
🔄
pozerať
🔄
vídavať
🔄
chápať
🔄
uvidieť
allegory
🔄
alegória
🔄
inotaj
🔄
personifikácia
🔄
obrazné vyjadrenie myšlienky
🔄
personifikácie všeobecnej idey
🔄
personifikácie všeobecného pojmu
apologue
🔄
alegória
fable
🔄
bájka
🔄
mýtus
🔄
výmysel
🔄
rozprávka
🔄
povedačka
🔄
vymýšľať si

Preklad slova podobenstvo použitý vo vetách:

“our image of the cottage did not conform with reality”
“he is the image of his uncle”
“the public's image of business leaders as greedy”
“that child is the image of good health”
“genesis says that man was made in the image of God”


Používanie a aktuálnosť prekladu image:

slovo image


Používanie a aktuálnosť prekladu parable:

slovo parable