Preklad podoberať

Preklad slova podoberať zo slovenčiny do angličtiny:


podoberať
sap

Anglický preklad sap sa používa aj vo význame:

miazga
zákop
šprtať sa
vyčerpávať
šťava
hlupák
vysušiť
vysať
podlomiť
podkopať
podkopávanie


sap synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

saphead
🔄
trúba
🔄
ťulpas
🔄
truľo
🔄
hlupák
🔄
hlupáčik
🔄
tupec
muggins
🔄
detská kartová hra
tomfool
🔄
hlúpy
🔄
hlupák
🔄
blázon
🔄
blaznieť
🔄
šaškovať
blackjack
🔄
zabijak
🔄
oko
cosh
🔄
obušok
🔄
palica
🔄
drúčik
🔄
zabijak
exhaust
🔄
výfuk
🔄
odsávanie
🔄
odvod pary
🔄
odťah
🔄
ústiť
🔄
vyčerpať
play out
🔄
povoľovať
🔄
vyjadriť
🔄
skončiť
tire
🔄
unavovať
🔄
ustať
🔄
pneumatika
🔄
plášť
🔄
obruč
🔄
unaviť
fool
🔄
blázon
🔄
blázniť
🔄
hlupák
🔄
debil
🔄
idiot
🔄
pochábeľ
run down
🔄
dobeh
🔄
dobehnutie
🔄
dobehnúť
🔄
dobiehať
🔄
zastať
🔄
zraziť

Preklad slova podoberať použitý vo vetách:

“I left the sap”
“the poor sap had”
“estate, the poor sap”
“the constant bickering drained his sap away”
“invisible pine sap that”


Používanie a aktuálnosť prekladu sap:

slovo sap