Preklad podobizeň

Preklad slova podobizeň zo slovenčiny do angličtiny:


podobizeň
effigy
likeness
photo
photograph
portrait
portrayal

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

figúra
figurína
portét
spodobenie
znázorniť
obraz
portrét


effigy synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

similitude
🔄
podobnosť
🔄
prirovnanie
🔄
podobenstvo
semblance
🔄
zdanie
🔄
výzor
🔄
podoba
🔄
zdanlivosť
alikeness
🔄
podobnosť

Preklad slova podobizeň použitý vo vetách:

“the deposed dictator was burned in effigy by the crowd”
“likeness to himself ; but”
“in effigy or something”
“his likeness, when he”
“man created God in his own likeness”


Používanie a aktuálnosť prekladu effigy:

slovo effigy


Používanie a aktuálnosť prekladu likeness:

slovo likeness