Preklad podobný povrazu

Preklad slova podobný povrazu zo slovenčiny do angličtiny:


podobný povrazu
corded

Anglický preklad corded sa používa aj vo význame:

vyrobený z povrázkov
povrázkový
povrazový
ako povraz napnutý
vrúbkovaný
lemovaný


corded synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

twilled
🔄
keprový
🔄
tkať v keprovej väzbe

Preklad slova podobný povrazu použitý vo vetách:

“corded firewood”
“a corded bedspread”


Používanie a aktuálnosť prekladu corded:

slovo corded