Preklad podobný spánku

Preklad slova podobný spánku zo slovenčiny do angličtiny:


podobný spánku
hypnoid


Používanie a aktuálnosť prekladu hypnoid:

slovo hypnoid