Preklad poháňač záprahu

Preklad slova poháňač záprahu zo slovenčiny do angličtiny:


poháňač záprahu
teamster


Používanie a aktuálnosť prekladu teamster:

slovo teamster