Preklad poháňač

Preklad slova poháňač zo slovenčiny do angličtiny:


poháňač
driver
impeller
whipper

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

vodič
ovládač
riadiaci softvér
šofér
riadiaci program
budič
budiaci obvod
ovládač zariadenia
hnací člen
hnacie koleso
pohonná jednotka


Preklad slova poháňač použitý vo vetách:

“driver and is not”
“without driver, crew, passengers”


Používanie a aktuálnosť prekladu driver:

slovo driver


Používanie a aktuálnosť prekladu impeller:

slovo impeller