Preklad porucha trávenia

Preklad slova porucha trávenia zo slovenčiny do angličtiny:


porucha trávenia
dyspepsia


dyspepsia synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

upset stomach
🔄
pokazený žalúdok
indigestion
🔄
pokazený žalúdok
🔄
nevoľnosť

Preklad slova porucha trávenia použitý vo vetách:

“dyspepsia, abdominal pain and”
“abdominal pain, diarrhoea, dyspepsia”


Používanie a aktuálnosť prekladu dyspepsia:

slovo dyspepsia