Preklad porucha v dodávke prúdu

Preklad slova porucha v dodávke prúdu zo slovenčiny do angličtiny:


porucha v dodávke prúdu
outage

Anglický preklad outage sa používa aj vo význame:

porucha
výpadok
vypadnutie
vyradený
vyradenie
vypnutie
vypnutie prúdu
stav mimo prevádzky


Preklad slova porucha v dodávke prúdu použitý vo vete:

“there will be a network outage from 8 to 10 a.m”


Používanie a aktuálnosť prekladu outage:

slovo outage