Preklad postreh

Preklad slova postreh zo slovenčiny do angličtiny:


postreh
acumen
detection
dictum
observation
perception
remark

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

bystrosť
bystrozrak
ostrovtip


acumen synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

catching
🔄
zadržanie
🔄
zachycovanie
🔄
pútavý
🔄
príťažlivý
🔄
chytľavý
🔄
nákazlivý
espial
🔄
vyzvedač
spying
🔄
špionáž
🔄
sliedivý
🔄
vyzvedačstvo
🔄
výzvedný
spotting
🔄
strediaci
detecting
🔄
detekcia
🔄
demodulácia
🔄
detekčný
sensing
🔄
citlivý
🔄
ohmatanie
🔄
snímací
🔄
ohmatávanie
🔄
snímanie

Preklad slova postreh použitý vo vetách:

“detection of a crime”
“detection, identification and quantification”
“using the detection method”
“detection of radiation from a distant galaxy”
“early detection can often lead to a cure”


Používanie a aktuálnosť prekladu acumen:

slovo acumen


Používanie a aktuálnosť prekladu detection:

slovo detection