Preklad postreh

Preklad slova postreh zo slovenčiny do angličtiny:


postreh
acumen
detection
dictum
observation
perception
remark

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

bystrosť
bystrozrak
ostrovtip


acumen synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

catching
🔄
zadržanie
🔄
zachycovanie
🔄
pútavý
🔄
príťažlivý
🔄
chytľavý
🔄
nákazlivý
espial
🔄
vyzvedač
spying
🔄
špionáž
🔄
sliedivý
🔄
vyzvedačstvo
🔄
výzvedný
spotting
🔄
strediaci
detecting
🔄
detekcia
🔄
demodulácia
🔄
detekčný
sensing
🔄
citlivý
🔄
ohmatanie
🔄
snímací
🔄
ohmatávanie
🔄
snímanie

Preklad slova postreh použitý vo vetách:

“mainly to detection, on”
“cancer detection and prevention”
“detection is hard on the feet”
“acumen with which he”
“detection and identification methods”


Používanie a aktuálnosť prekladu acumen:

slovo acumen


Používanie a aktuálnosť prekladu detection:

slovo detection