Preklad postrekovač

Preklad slova postrekovač zo slovenčiny do angličtiny:


postrekovač
spray
spray gun
sprayer
sprinkler

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

postrekovať
postrek
konárik
vetva
vetvička
ratolesť
haluz
halúzka
šperk tvaru vetvičky
skupina odliatkov
spŕška


spray synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

nebulizer
🔄
zhmľovač
spraying
🔄
striekanie
🔄
postrekovanie
🔄
kropenie
🔄
rozprašovanie
🔄
torkrétovanie
🔄
sprchovací

Preklad slova postrekovač použitý vo vetách:

“a spray of bullets”
“spray the wall with paint”
“spray paint on the wall”
“spray water on someone”


Používanie a aktuálnosť prekladu spray:

slovo spray


Používanie a aktuálnosť prekladu spray gun:

slovo spray gun