Preklad postrekovanie

Preklad slova postrekovanie zo slovenčiny do angličtiny:


postrekovanie
spraying
watering

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

striekanie
kropenie
rozprašovanie
torkrétovanie
sprchovací
striekací
apretovací
nanášanie laku striekaním
postrek


spraying synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

spray
🔄
postrekovač
🔄
postrekovať
🔄
postrek
🔄
konárik
🔄
vetva
🔄
vetvička
lachrymation
🔄
slzenie
🔄
plač
🔄
prelievanie sĺz
tearing
🔄
divoký
🔄
slzenie
🔄
trhanie
lacrimation
🔄
slzenie

Preklad slova postrekovanie použitý vo vetách:

“watering with pain as”
“feeding and watering systems”
“watering - can, and it 's”
“Eyes watering from the”
“Automatic watering systems for”


Používanie a aktuálnosť prekladu spraying:

slovo spraying


Používanie a aktuálnosť prekladu watering:

slovo watering