Preklad posuňte sa

Preklad slova posuňte sa zo slovenčiny do angličtiny:


posuňte sa
shove along


Používanie a aktuálnosť prekladu shove along:

slovo shove along