Preklad posvätenie

Preklad slova posvätenie zo slovenčiny do angličtiny:


posvätenie
feast
sanctification

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

hostina
slávnosť
hostiť
hodovať
hody
sviatok
hodovanie
banket
pastva
pôžitok
kochať sa


feast synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

banquet
🔄
banket
🔄
hostina
🔄
recepcia
🔄
pohostiť
spread
🔄
šíriť
🔄
rozširovať
🔄
rozťahovať
🔄
rozostrieť
🔄
nátierka
🔄
potierať
fete
🔄
slávnosť
🔄
radovánky
fiesta
🔄
sviatok
🔄
slávnosť
junket
🔄
sladký tvaroh
🔄
zábavný výlet
🔄
hodovanie
🔄
hostina
🔄
hody
🔄
piknik
feed
🔄
potrava
🔄
živiť
🔄
vyživovanie
🔄
krmivo
🔄
podávať
🔄
podávač

Preklad slova posvätenie použitý vo vetách:

“a feast for the eyes”
“wedding - feast, and when”
“a book that is a veritable feast for the mind”
“And when the feast”
“the Thanksgiving feast”


Používanie a aktuálnosť prekladu feast:

slovo feast


Používanie a aktuálnosť prekladu sanctification:

slovo sanctification