Preklad potupne

Preklad slova potupne zo slovenčiny do angličtiny:


potupne
ignominiously


Používanie a aktuálnosť prekladu ignominiously:

slovo ignominiously