Preklad power of attorney

Preklad slova power of attorney z angličtiny do slovenčiny:


power of attorney
plná moc
moc, plná
písomná plná moc zástupcu
plná moc právneho zástupcu
moc, plná zástupcu
písomné oprávnenie zástupcu
splnomocnenie na právne zastupovanie
prokúra


História a aktuálnosť slova power of attorney:

slovo power of attorney


Asociatívne výrazy:

power of attorney
🔄
stock power
🔄
proxy