Preklad practice

Preklad slova practice z angličtiny do slovenčiny:


practice
prax
cvičenie
cvik
cvičiť
praktizovať
výcvik
skúsenosť
zvyk
postup
vykonávanie
upotrebenie
klientela
zvyklosť
praktika
uplatniť v praxi
vykonávať prax
obvyklá metóda
metóda, obvyklá
metóda
nácvik

Ako použiť slovo practice vo vetách:

“with any musical instrument, you need to practice to get better”
“a theory that is difficult to put into practice
“goes to piano practice weekly”
“a hard theory to put into practice
“an obstetrician with her own practice


practice synonymá:

practice
🔄
praxis
🔄
drill
🔄
commit
🔄
recitation
🔄
apply
🔄
do
🔄
practice session
🔄
practise
🔄
use
🔄
pattern
🔄
rehearse

História a aktuálnosť slova practice:

slovo practice


Asociatívne výrazy:

practice
🔄
biologism
🔄
cooperation
🔄
featherbedding
🔄
formalism
🔄
one-upmanship
🔄
pluralism
🔄
symbolisation
🔄
symbolism
🔄
symbolization
🔄
modernism
🔄
occult