Preklad practice

Preklad slova practice z angličtiny do slovenčiny:


practice
prax
cvičenie
cvik
cvičiť
praktizovať
výcvik
skúsenosť
zvyk
postup
vykonávanie
upotrebenie
klientela
zvyklosť
praktika
uplatniť v praxi
vykonávať prax
obvyklá metóda
metóda, obvyklá
metóda
nácvik

Ako použiť slovo practice vo vetách:

“Pianists practice scales”
practice and in accordance”
“an obstetrician with her own practice
“a theory that is difficult to put into practice
“that company engages in questionable business practices. Facial tattooing is a standard practice among certain peoples”


practice synonymá:

practice
🔄
practice session
🔄
praxis
🔄
practise
🔄
drill
🔄
pattern
🔄
exercise
🔄
rehearse
🔄
apply
🔄
recitation
🔄
do
🔄
use

História a aktuálnosť slova practice:

slovo practice


Asociatívne výrazy:

practice
🔄
biologism
🔄
cooperation
🔄
featherbedding
🔄
formalism
🔄
one-upmanship
🔄
pluralism
🔄
symbolisation
🔄
symbolism
🔄
symbolization
🔄
modernism
🔄
occult