Preklad právo na náhradu

Preklad slova právo na náhradu zo slovenčiny do angličtiny:


právo na náhradu
regress

Anglický preklad regress sa používa aj vo význame:

pokles
regres
poklesnúť
úpadok
ísť naspäť
vrátiť sa
návrat
náhrada
spätný pohyb
znovu vstúpiť
opätovný vstup


regress synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

regression
🔄
regresia
🔄
ústup
🔄
úpadok
🔄
recidíva
🔄
návrat
🔄
regresný
reversion
🔄
obrat
🔄
zvrat
🔄
zmena chodu
🔄
zmena smeru
🔄
obrátenie
🔄
prevrátenie
retrogression
🔄
pokles
🔄
úpadok
🔄
spiatočníctvo
🔄
spätný pohyb
🔄
degenerácia
retroversion
🔄
prehnutie maternice dozadu
return
🔄
navrátiť
🔄
vrátiť
🔄
presústružiť
🔄
odpoveď
🔄
výkaz
🔄
výnos
retrovert
🔄
prehnúť maternicu dozadu
turn back
🔄
vrátiť sa
🔄
vracať sa
🔄
obracať
🔄
obrátiť
🔄
obrátiť sa
🔄
obracať sa
retrograde
🔄
spätný
🔄
zhoršovať sa
🔄
zaostalý človek
🔄
opačný
🔄
úpadkový
🔄
spiatočnícky
relapse
🔄
recidíva
🔄
opakovanie
🔄
opäť sa zhoršiť
🔄
opätovné zhoršenie
🔄
odpadnúť
🔄
dostať recidívu
lapse
🔄
chyba
🔄
omyl
🔄
padnúť
🔄
tok
🔄
zanedbanie
🔄
skĺznutie
fall back
🔄
ustúpiť
🔄
zostať pozadu
🔄
stiahnuť sa
🔄
hľadať záchranu
🔄
uchýliť sa
🔄
siahnuť
revert
🔄
vrátiť
🔄
obrátiť
🔄
prepnúť
🔄
prepojiť
🔄
obnova
🔄
opäť pripadnúť

Preklad slova právo na náhradu použitý vo vetách:

“to regress back to”
“techniques to regress a patient under hypnosis”


Používanie a aktuálnosť prekladu regress:

slovo regress