Preklad právo na požívanie

Preklad slova právo na požívanie zo slovenčiny do angličtiny:


právo na požívanie
use

Anglický preklad use sa používa aj vo význame:

používať
použiť
používanie
použitie
aplikovať
vykorisťovať
užívať
použi
spotrebovať
upotrebenie
uplatnenie


use synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

utilization
🔄
upotrebenie
🔄
využitie
🔄
zužitkovanie
🔄
použitie
🔄
používanie
🔄
využívanie
utilisation
🔄
použitie
employment
🔄
práca
🔄
zamestnanie
🔄
zamestnanosť
🔄
pracovný pomer
🔄
pomer, pracovný
🔄
užitie
exercise
🔄
cvičenie
🔄
vykonať
🔄
cvičiť
🔄
pohyb
🔄
písomná úloha
🔄
výkon
function
🔄
funkcia
🔄
činnosť
🔄
pôsobiť
🔄
pracovať
🔄
úloha
🔄
vykonávať funkciu
purpose
🔄
účel
🔄
zámer
🔄
cieľ
🔄
úmysel
🔄
plán
🔄
projekt
role
🔄
postavenie
🔄
funkcia
🔄
úloha
🔄
rola
consumption
🔄
spotreba
🔄
spotrebovanie
🔄
strávenie
🔄
konzumpcia
🔄
odbyt
🔄
zničenie
usance
🔄
lehota splatnosti zmenky
🔄
zmenková doba
🔄
uzancia
🔄
výnos z používania
🔄
príjem z majetku
🔄
obchodný zvyk
habit
🔄
zvyk
🔄
návyk
🔄
obyčaj
🔄
rast
🔄
dispozícia
🔄
konštitúcia
wont
🔄
nestály
🔄
návyk
🔄
obyčaj
🔄
zvyklosť
🔄
zvyknutý
enjoyment
🔄
radosť
🔄
radovanie sa
🔄
potešenie
🔄
pôžitok
🔄
užívanie
🔄
pohodlie
manipulation
🔄
manipulovanie
🔄
manipulácia
🔄
spracovanie
🔄
falšovanie
🔄
zaobchádzanie
utilise
🔄
použiť
🔄
používať
🔄
využívať
apply
🔄
aplikovať
🔄
priložiť
🔄
používať
🔄
užiť
🔄
dať do používania
🔄
uviesť do platnosti
employ
🔄
zamestnanie
🔄
práca
🔄
služba
🔄
spravodlivé vyrovnanie
🔄
použiť
🔄
najať
habituate
🔄
zvyknúť
🔄
navyknúť
🔄
navyknúť si
🔄
privyknúť
expend
🔄
vydať
🔄
vynaložiť
🔄
vydávať
🔄
vynakladať
🔄
spotrebovať
🔄
minúť
practice
🔄
prax
🔄
cvičenie
🔄
cvik
🔄
cvičiť
🔄
praktizovať
🔄
výcvik
usage
🔄
užívanie
🔄
zvyk
🔄
narábanie
🔄
upotrebenie
🔄
zaobchádzanie
🔄
obyčaj
utilize
🔄
zužitkovať
🔄
využiť
🔄
využitie
🔄
upotrebiť
🔄
zúžitkovať
🔄
použiť

Preklad slova právo na požívanie použitý vo vetách:

“use the plastic bags to store the food”
“use your head!”
“we were given the use of his boat”
“i tried to be of use in the kitchen”
“use your common sense”


Používanie a aktuálnosť prekladu use:

slovo use