Preklad právo na prehliadku

Preklad slova právo na prehliadku zo slovenčiny do angličtiny:


právo na prehliadku
right of search