Preklad pravý krajný

Preklad slova pravý krajný zo slovenčiny do angličtiny:


pravý krajný
rightmost


Preklad slova pravý krajný použitý vo vetách:

“the rightmost lane”
“in the rightmost line of traffic”


Používanie a aktuálnosť prekladu rightmost:

slovo rightmost