Preklad preberať sa

Preklad slova preberať sa zo slovenčiny do angličtiny:


preberať sa
pick over


Používanie a aktuálnosť prekladu pick over:

slovo pick over