Preklad predajňa liehovín

Preklad slova predajňa liehovín zo slovenčiny do angličtiny:


predajňa liehovín
dispensary


Používanie a aktuálnosť prekladu dispensary:

slovo dispensary