Preklad predné

Preklad slova predné zo slovenčiny do angličtiny:


predné
front

Anglický preklad front sa používa aj vo význame:

čelo
predná časť
priečelie
predná
fasáda
vpredu
predný
nárazný
predná strana
nastrčená osoba
časť, predná


front synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

front end
🔄
čelná hrana
🔄
predná časť
🔄
predok
🔄
predné čelo karosérie
🔄
predná strana vozidla
forepart
🔄
prova
🔄
predná časť
🔄
predok
🔄
predok lode
🔄
prvá časť
🔄
začiatok
front line
🔄
prvá línia
🔄
prvý sled
🔄
čiara frontu
movement
🔄
pohyb
🔄
presun
🔄
chod
🔄
posuv
🔄
dynamika
🔄
vývin
front man
🔄
nastrčená osoba
🔄
vyvolávač
🔄
kapelník
🔄
nastrčená figúra
figurehead
🔄
galiónová figúra
🔄
bábka
🔄
figúra
🔄
bábika
straw man
🔄
bábka
🔄
nastrčený človek
🔄
človek, nastrčený
🔄
osoba nakupujúca mejetok pre niekoho iného
face
🔄
tvár
🔄
líce
🔄
čelo
🔄
čelný
🔄
lícny
🔄
zovňajšok
breast
🔄
prsník
🔄
hrudník
🔄
hruď
🔄
prsný
🔄
hrudný
🔄
náprsný
presence
🔄
prítomnosť
🔄
výskyt
🔄
vystupovanie
🔄
blízkosť
🔄
družina
🔄
postava
look
🔄
pozerať sa
🔄
pozrieť sa
🔄
pohľad
🔄
vyzerať
🔄
pozerať
🔄
hľadať

Preklad slova predné použitý vo vetách:

“front property on Lake Tahoe”
“the economic front”
“he put up a bold front”
“and chair in front”
“the Japanese were active last week on the diplomatic front”


Používanie a aktuálnosť prekladu front:

slovo front