Preklad predpovedajúci pokles trhu

Preklad slova predpovedajúci pokles trhu zo slovenčiny do angličtiny:


predpovedajúci pokles trhu
bearish

Anglický preklad bearish sa používa aj vo význame:

s klesajúcou tendenciou
medvedí
nemotorný
ťarbavý


Preklad slova predpovedajúci pokles trhu použitý vo vete:

“a bearish market”


Používanie a aktuálnosť prekladu bearish:

slovo bearish