Preklad prekĺznuť ako úhor

Preklad slova prekĺznuť ako úhor zo slovenčiny do angličtiny:


prekĺznuť ako úhor
eel

Anglický preklad eel sa používa aj vo význame:

úhor
háďatko octové
octové kvasinky
loviť úhorov
slizký
slizák
kvasnice


Preklad slova prekĺznuť ako úhor použitý vo vetách:

“eel are less than”
“a live eel, then”


Používanie a aktuálnosť prekladu eel:

slovo eel