Preklad prekĺznuť pri náraze pod bezpečnostným pásom

Preklad slova prekĺznuť pri náraze pod bezpečnostným pásom zo slovenčiny do angličtiny:


prekĺznuť pri náraze pod bezpečnostným pásom
submarine

Anglický preklad submarine sa používa aj vo význame:

podmorský
ponorka
ponorkový
ponorný čln
podmorský čln
zaútočiť ponorkou
potápačský
torpédovať


submarine synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

sub
🔄
podriadený
🔄
poručík
🔄
podporučík
🔄
ponorka
🔄
predplatné
🔄
predplatiteľ
U-boat
🔄
ponorka
bomber
🔄
bombardér
grinder
🔄
brusič
🔄
drvič
🔄
brúska
🔄
stolička zub
🔄
bifľoš
🔄
mixér
hero
🔄
hrdina
hero sandwich
🔄
obrí sendvič
torpedo
🔄
torpédo
🔄
torpédovať
🔄
zmariť
🔄
topédonosný
wedge
🔄
klinovať
🔄
klin
🔄
vkliniť
🔄
upevňovať
🔄
upevniť
🔄
zakliniť
zep
🔄
zepelín
undersea
🔄
podmorský
🔄
pod hladinou mora

Preklad slova prekĺznuť pri náraze pod bezpečnostným pásom použitý vo vete:

“a submarine-style pitcher”


Používanie a aktuálnosť prekladu submarine:

slovo submarine