Preklad prekĺznutie

Preklad slova prekĺznutie zo slovenčiny do angličtiny:


prekĺznutie
shave
slipping

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

holiť
holenie
ohobľovať
oholiť sa
ostrihať
strihať
obrat
zostrihať
olúpať
krájať
okrajovať


shave synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

knock off
🔄
narýchlo zložiť
🔄
odrátať
🔄
zraziť
🔄
spustiť
🔄
prestať
🔄
nechať tak
plane
🔄
rovina
🔄
plocha
🔄
lietadlo
🔄
rovinný
🔄
plochý
🔄
zrovnať
slithering
🔄
plaziaci sa

Preklad slova prekĺznutie použitý vo vetách:

“as he could, slipping”
“Miss Johns slipping into”
“towels and slipping into”
“his slipping and slithering progress over the ice”
“shave a board”


Používanie a aktuálnosť prekladu shave:

slovo shave


Používanie a aktuálnosť prekladu slipping:

slovo slipping