Preklad preniknúť

Preklad slova preniknúť zo slovenčiny do angličtiny:


preniknúť
come through
enter
filter
filter out
get in
go through
impregnate
infiltrate
leak
penetrate
percolate
permeate
pervade
pierce
push
reach
saturate
search
soak

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

prejsť
prejsť naprieč
precestovať
preletieť
prebehnúť
preliezť
preplávať
presiaknuť
uskutočniť sa
byť cítiť
byť zrejmý


come through synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

get through
🔄
prejsť skrz
🔄
dovolať sa
🔄
absolvovať
survive
🔄
prežiť
🔄
prestáť
🔄
vydržať
🔄
pretrvať
🔄
zostať na žive
🔄
udržiavať sa
pull through
🔄
vyviaznuť
🔄
pretiahnuť
🔄
prekonať
pull round
🔄
otočiť
🔄
vysekať sa
🔄
pozbierať sa
make it
🔄
urobiť to
🔄
zrealizovať to
🔄
vytvoriť to
succeed
🔄
mať úspech
🔄
byť úspešný
🔄
podariť sa
🔄
nasledovať
🔄
zdariť sa
🔄
dokázať to
win
🔄
zvíťaziť
🔄
vyhrať
🔄
získať
🔄
výhra
🔄
dobiť
🔄
dobíjať
bring home the bacon
🔄
dosiahnuť úspech
deliver the goods
🔄
dodať tovar
🔄
splniť sľúbené
🔄
splniť očakávania
🔄
splniť sľuby
🔄
dodávka tovaru
get into
🔄
dostať sa do
go into
🔄
skúmať
🔄
zaoberať sa
🔄
obliekať sa do
go in
🔄
vojsť do
🔄
pustiť sa do
move into
🔄
postúpiť do
🔄
presúvať do
🔄
posúvať do
participate
🔄
zúčastniť sa
🔄
zapojiť sa
🔄
účastný
🔄
spoluúčasť
🔄
spoluzúčastniť sa
🔄
spoluzúčastňovať sa
enroll
🔄
zapísať
🔄
prepísať
🔄
protokolovať
🔄
zaregistrovať
inscribe
🔄
zapísať
🔄
vpísať
🔄
vpisovať
🔄
napísať
🔄
vyryť
🔄
vytesať
enrol
🔄
zapísať
🔄
zapísať sa
🔄
protokolovať
🔄
dať sa zapísať
🔄
prihlásiť sa
🔄
zaprotokolovať
recruit
🔄
odvedenec
🔄
nový člen
🔄
branec
🔄
nováčik
🔄
naverbovať
🔄
získať do armády
figure
🔄
figúra
🔄
číslo
🔄
obrázok
🔄
diagram
🔄
znázorniť
🔄
postava
record
🔄
zapisovať
🔄
záznam
🔄
rekord
🔄
rekordný
🔄
nahrať
🔄
zachytiť
put down
🔄
zapísať si
🔄
zložiť
insert
🔄
vložiť
🔄
vsunúť
🔄
vložka
🔄
vkladať
🔄
zaradiť
🔄
uložiť
infix
🔄
upevniť
🔄
zaraziť
🔄
vraziť
🔄
vytlačiť
🔄
infixový
🔄
infixová
introduce
🔄
predstaviť
🔄
predstavovať
🔄
uviesť
🔄
uvádzať
🔄
zavádzať
🔄
dať do obehu
accede
🔄
pristúpiť
🔄
súhlasiť
🔄
pristúpiť na
🔄
nastúpiť
🔄
vstúpiť
🔄
pripojiť sa k niečomu
embark
🔄
nalodiť sa
🔄
pustiť sa do
🔄
nalodenie
🔄
nalodiť
🔄
nastúpiť
come in
🔄
vstúpte
🔄
vstúpiť
🔄
vojsť
🔄
prísť
🔄
voľno
🔄
slobodno

Preklad slova preniknúť použitý vo vetách:

“enter an agreement”
“enter a drug treatment program”
“enter a complaint”
“enter into politics”
“enter into negotiations”


Používanie a aktuálnosť prekladu come through:

slovo come through


Používanie a aktuálnosť prekladu enter:

slovo enter