Preklad prenosná skrinka na náradie

Preklad slova prenosná skrinka na náradie zo slovenčiny do angličtiny:


prenosná skrinka na náradie
tool chest


Používanie a aktuálnosť prekladu tool chest:

slovo tool chest