Preklad prenosná strelná zbraň

Preklad slova prenosná strelná zbraň zo slovenčiny do angličtiny:


prenosná strelná zbraň
gun

Anglický preklad gun sa používa aj vo význame:

strelná zbraň
puška
revolver
delo
pištoľ
rozprašovač
elektrónová tryska
hlaveň
dýza
torkrétovací prístroj
lovec


gun synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

ordnance
🔄
poľný výzbrojný materiál
🔄
výzbroj
gunman
🔄
bandita
🔄
pištoľník
🔄
strelec
🔄
ozbrojený civilista
🔄
ozbrojený gangster
🔄
ozbrojená osoba
gunslinger
🔄
pištoľník
🔄
gangster
triggerman
🔄
osobný strážca
hit man
🔄
najatý vrah
hitman
🔄
najatý vrah
torpedo
🔄
torpédo
🔄
torpédovať
🔄
zmariť
🔄
topédonosný
shooter
🔄
strelec
🔄
revolver
🔄
meteor
🔄
skladač
🔄
kameraman
🔄
sypač
accelerator
🔄
urýchľovač
🔄
akcelerátor
🔄
zrýchľovač
🔄
plynový pedál
🔄
pedál plynu
🔄
plyn
accelerator pedal
🔄
plynový pedál
🔄
akceleračný pedál
🔄
pedál akcelerátora
🔄
plynový pedál v automobile
gas pedal
🔄
plynový pedál
🔄
plynový akcelerátor
🔄
akceleračný pedál
🔄
pedál akcelerátora
🔄
akcelerátor
gas
🔄
plyn
🔄
plynový
🔄
nezmysel
🔄
benzín
🔄
pohonná látka
🔄
pedál plynu
throttle
🔄
škrtiť
🔄
škrtiaca klapka
🔄
plyn
🔄
plynový pedál
🔄
škrtiaci ventil
🔄
uzatvárací ventil
artillery
🔄
delostrelectvo
🔄
kanonáda
grease gun
🔄
mazací lis
🔄
mazacia pištoľ
🔄
mazacia pumpička
🔄
mazací prístroj

Preklad slova prenosná strelná zbraň použitý vo vetách:

“two runners started before the gun”
“gun in her icebox”
“a gun batsman”
“a gun shearer”
“to gun the engine of a car”


Používanie a aktuálnosť prekladu gun:

slovo gun