Preklad prepadnutie moci pre neužívanie

Preklad slova prepadnutie moci pre neužívanie zo slovenčiny do angličtiny:


prepadnutie moci pre neužívanie
devolution

Anglický preklad devolution sa používa aj vo význame:

prenesenie
prevedenie
prepadnutie práva pre neužívanie
prevod práva alebo povinnosti z jedného subjektu na iný


devolution synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

degeneration
🔄
degenerácia
🔄
zvrhlosť
🔄
záporná spätná väzba
🔄
zrútenie sa väzby v dátach
🔄
záporný
🔄
úpadok

Preklad slova prepadnutie moci pre neužívanie použitý vo vetách:

“of devolution should be”
“regional and local devolution”


Používanie a aktuálnosť prekladu devolution:

slovo devolution