Preklad preplátovanie

Preklad slova preplátovanie zo slovenčiny do angličtiny:


preplátovanie
lap
lapping

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

lono
zabaliť
lapovať
sŕkať
presahovať
prekrývať
obkladať
prekrytie
kolo
okruh
sŕkanie


lap synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

overlap
🔄
prekrývať sa
🔄
prekrývanie
🔄
presahovať
🔄
presahovanie
🔄
kolidovať
🔄
prekrytie ventilov
circle
🔄
kotúč
🔄
krúžok
🔄
kružnica
🔄
kruh
🔄
balkón
🔄
cyklus
circuit
🔄
kruh
🔄
spojenie
🔄
slučka
🔄
obchádzka
🔄
okružná cesta
🔄
obeh
lick
🔄
lízanie
🔄
liznutie
🔄
lízať
🔄
slanisko
🔄
kúsok
🔄
troška
swish
🔄
vyšibať
🔄
zasvišťať
🔄
zasvišťanie
🔄
švihnúť
🔄
švihať
🔄
zašušťať
lap up
🔄
vylízať
lave
🔄
omyť
wash
🔄
naplavovať
🔄
umývať
🔄
prať
🔄
vyprať
🔄
pranie
🔄
umývanie
overlapping
🔄
prekrývanie
🔄
presahovanie
imbrication
🔄
imbrikovaný vzor
🔄
šupinovatý vzor
🔄
škridľový vzor
🔄
imbrikovaný
🔄
imbrikovaná
🔄
imbrikované

Preklad slova preplátovanie použitý vo vetách:

“the job fell right in my lap”
“his lap, in his”
“tightly in her lap”
“face into her lap”
“her lap, and despite”


Používanie a aktuálnosť prekladu lap:

slovo lap


Používanie a aktuálnosť prekladu lapping:

slovo lapping