Preklad preplátovanie

Preklad slova preplátovanie zo slovenčiny do angličtiny:


preplátovanie
lap
lapping

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

lono
zabaliť
lapovať
sŕkať
presahovať
prekrývať
obkladať
prekrytie
kolo
okruh
sŕkanie


lap synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

overlap
🔄
prekrývať sa
🔄
prekrývanie
🔄
presahovať
🔄
presahovanie
🔄
kolidovať
🔄
prekrytie ventilov
circle
🔄
kotúč
🔄
krúžok
🔄
kružnica
🔄
kruh
🔄
balkón
🔄
cyklus
circuit
🔄
kruh
🔄
spojenie
🔄
slučka
🔄
obchádzka
🔄
okružná cesta
🔄
obeh
lick
🔄
lízanie
🔄
liznutie
🔄
lízať
🔄
slanisko
🔄
kúsok
🔄
troška
swish
🔄
vyšibať
🔄
zasvišťať
🔄
zasvišťanie
🔄
švihnúť
🔄
švihať
🔄
zašušťať
lap up
🔄
vylízať
lave
🔄
omyť
wash
🔄
naplavovať
🔄
umývať
🔄
prať
🔄
vyprať
🔄
pranie
🔄
umývanie
overlapping
🔄
prekrývanie
🔄
presahovanie
imbrication
🔄
imbrikovaný vzor
🔄
šupinovatý vzor
🔄
škridľový vzor
🔄
imbrikovaný
🔄
imbrikovaná
🔄
imbrikované

Preklad slova preplátovanie použitý vo vetách:

“the job fell right in my lap”
“an heiress living in the lap of luxury”
“his lap was covered with food stains”
“face into her lap”
“sea, water lapping against”


Používanie a aktuálnosť prekladu lap:

slovo lap


Používanie a aktuálnosť prekladu lapping:

slovo lapping