Preklad prerastenie

Preklad slova prerastenie zo slovenčiny do angličtiny:


prerastenie
overgrow


Používanie a aktuálnosť prekladu overgrow:

slovo overgrow