Preklad preškolený

Preklad slova preškolený zo slovenčiny do angličtiny:


preškolený
brainwashed


Preklad slova preškolený použitý vo vetách:

“You 've been brainwashed, my”
“captive audiences for TV commercials can become brainwashed consumers”
“brainwashed prisoners of war”


Používanie a aktuálnosť prekladu brainwashed:

slovo brainwashed