Preklad pretvárka

Preklad slova pretvárka zo slovenčiny do angličtiny:


pretvárka
affectation
disguise
dissimulation
feint
grimace
hypocrisy
make-believe
mask
masquerade
pretence
sham
simulation

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

afektovanosť
nútenosť
strojenosť


affectation synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

pose
🔄
sedieť ako model
🔄
pózovať
🔄
postoj
🔄
pozícia
🔄
zaujať postoj
🔄
chovať sa afektovane
affectedness
🔄
vyumelkovanosť
🔄
strojenosť
🔄
afektovanosť
camouflage
🔄
kamufláž
🔄
maskovanie
🔄
zastieranie
🔄
maska
🔄
zakrývanie
🔄
zamaskovať

Preklad slova pretvárka použitý vo vetách:

“hag in disguise who”
“I think his disguise”
“of competition and affectation”
“and nothing could disguise”
“a blessing in disguise”


Používanie a aktuálnosť prekladu affectation:

slovo affectation


Používanie a aktuálnosť prekladu disguise:

slovo disguise