Preklad priama cesta

Preklad slova priama cesta zo slovenčiny do angličtiny:


priama cesta
forthright
highway
nonstop

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

priamy
otvorený
priamo
otvorene
rovno


forthright synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

candid
🔄
čistý
🔄
poctivý
🔄
otvorený
🔄
úprimný
🔄
prirodzený
🔄
spravodlivý
frank
🔄
voľný
🔄
frankovať dopis
🔄
slobodný
🔄
otvorený
🔄
úprimný
🔄
výsada zasielať poštové zásielky nevyplatene
free-spoken
🔄
úprimný
🔄
hovoriaci od srdca
outspoken
🔄
vyslovený
🔄
otvorený
🔄
úprimný
🔄
priamočiary
🔄
zreteľný
🔄
jasný
point-blank
🔄
priamo
🔄
priamy
🔄
razantný
🔄
rovno
🔄
načisto
🔄
úplne
main road
🔄
hlavná cesta
🔄
tepna

Preklad slova priama cesta použitý vo vetách:

“a forthright appraisal”
“forthright criticism”
“turned toward the highway”
“still on the highway”
“was forthright and friendly”


Používanie a aktuálnosť prekladu forthright:

slovo forthright


Používanie a aktuálnosť prekladu highway:

slovo highway