Preklad prietlačný

Preklad slova prietlačný zo slovenčiny do angličtiny:


prietlačný
extrusion

Anglický preklad extrusion sa používa aj vo význame:

vystrčenie
vysunutie
pretlačovanie
vytlačovanie
výlisok
extrudovanie
pretláčanie
výlev
pretláčací
vytláčací
výtlačný


extrusion synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

bump
🔄
rana
🔄
úder
🔄
náraz
🔄
hrča
🔄
opuchlina
🔄
pilierový otras
hump
🔄
hrb
🔄
hrbol
🔄
hrbolček
🔄
bariéra
gibbosity
🔄
hrbatosť
jut
🔄
vyčnievať
🔄
výstupok
🔄
vyvstávať
🔄
vybiehať
🔄
výčnelok
🔄
výbežok
prominence
🔄
dôležitosť
🔄
význačnosť
🔄
niečo výborné
🔄
vynikajúce postavenie
🔄
výčnelok
🔄
výstupok
protuberance
🔄
vyčnievanie
🔄
vysunutie
🔄
výčnelok
🔄
hrbol
🔄
pahorok
🔄
výrastok
protrusion
🔄
vysunutie
🔄
výčnelok
excrescence
🔄
narastený orgán
🔄
výrastok
🔄
výbežok
🔄
nerovnosť
🔄
abnormálny vzrast
expulsion
🔄
vypudenie
🔄
vypovedanie
🔄
vyhostenie
🔄
vykázanie
🔄
vylúčenie
🔄
vyhnanie
bulge
🔄
vydutie
🔄
vyklenutie
🔄
výduť v obraze
🔄
vydutina
🔄
bombáž
🔄
vypuklina
swelling
🔄
opuchlina
🔄
narastanie
🔄
napuchnutie
🔄
vypuklina
🔄
vzdutie
🔄
zdurenie

Preklad slova prietlačný použitý vo vete:

“an unexpected extrusion of toothpaste from the bottom of the tube”


Používanie a aktuálnosť prekladu extrusion:

slovo extrusion