Preklad prisvojiť si

Preklad slova prisvojiť si zo slovenčiny do angličtiny:


prisvojiť si
adopt
appropriate
steal
usurp

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

prijať
osvojiť si
prijať za vlastného
adoptovať
zaviesť
uznať
odhlasovať
prevziať
podniknúť
schváliť
zvoliť si


adopt synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

espouse
🔄
vydať
🔄
dať za manželku
borrow
🔄
požičať
🔄
požičať si
🔄
prevziať
🔄
prenos rádu
🔄
vypožičať si
🔄
prenos pri odčítaní
take over
🔄
prevziať
🔄
prebrať
🔄
prevzatie
🔄
dopraviť
🔄
kontrola
🔄
získanie firmy
take up
🔄
zdvihnúť
🔄
zdvíhanie
🔄
napínač
🔄
prijať
🔄
opravovať
🔄
odstraňovať
assume
🔄
prevziať
🔄
osvojiť si
🔄
prijať
🔄
usudzovať
🔄
zaujať
🔄
nastúpiť
take on
🔄
pribrať
🔄
zabrať
🔄
zamestnať
🔄
oddávať sa
🔄
brať na seba
🔄
prijať
acquire
🔄
získať
🔄
získavať
🔄
nadobudnúť
🔄
zhromažďovať
🔄
dosiahnuť
🔄
osvojiť si
take
🔄
zobrať
🔄
vziať
🔄
brať
🔄
odniesť
🔄
podniknúť
🔄
odviesť
take in
🔄
brať
🔄
podvod
🔄
ubytovať
🔄
odoberať
🔄
odberať
🔄
naberať
dramatize
🔄
dramatizovať
🔄
zdramatizovať
🔄
zdôrazniť
🔄
ukázať s naliehavosťou
🔄
chovať sa teatrálne
embrace
🔄
objatie
🔄
zahŕňať
🔄
objímať
🔄
zahrnúť
🔄
prijať
🔄
chopiť sa
sweep up
🔄
pozametať
🔄
odstrániť
suitable
🔄
vhodný
🔄
primeraný
🔄
súci
🔄
vyhovujúci
🔄
vhodný na zamýšľaný cieľ
🔄
patričný
suited
🔄
vhodný
harmonious
🔄
harmonický
🔄
súladný zladený
🔄
súladný zladená
🔄
súladný zladené
🔄
jednomyseľný
🔄
ladný
apposite
🔄
priliehavý
🔄
vhodný
🔄
výstižný
apt
🔄
vhodný
🔄
spôsobilý
🔄
schopný
🔄
náchylný k
🔄
inteligentný
🔄
výstižný
pertinent
🔄
týkajúci sa
🔄
vzťahujúci sa
🔄
prípadný
🔄
použiteľný
🔄
vhodný
🔄
relevantný
earmark
🔄
značkovať
🔄
vybrať
🔄
vyhradiť
🔄
vyznačiť
set aside
🔄
zrušiť
🔄
anulovať
🔄
revokovať
🔄
vyhlásiť za neplatné
🔄
odstaviť
reserve
🔄
rezerva
🔄
zásoba
🔄
rezervovať
🔄
uschovať
🔄
rezervácia
🔄
zadať
capture
🔄
zachytiť
🔄
chytiť
🔄
zajať
🔄
dobyť
🔄
zaujať
🔄
upútať
seize
🔄
chytiť
🔄
uchopiť
🔄
pochopiť
🔄
zabaviť
🔄
zhabať
🔄
lapiť
conquer
🔄
premôcť
🔄
dobyť
🔄
zvíťaziť
🔄
podrobiť si
🔄
podmaniť si
🔄
podmaniť
allow
🔄
dovoliť
🔄
pripustiť
🔄
umožniť
🔄
tolerovať
🔄
pripúšťať
🔄
môcť

Preklad slova prisvojiť si použitý vo vetách:

“appropriate data and information”
“adopt a new technique”
“adopt a book for a screenplay”
“adopt measures, in accordance”
“appropriate measures in accordance”


Používanie a aktuálnosť prekladu adopt:

slovo adopt


Používanie a aktuálnosť prekladu appropriate:

slovo appropriate