Preklad process

Preklad slova process z angličtiny do slovenčiny:


process
proces
postup
spracovateľský
procesný
spracovať
spracovanie
akt
spôsob
metóda
upraviť
vypracovať
konanie
priebeh
spor
vybaviť
prevádzkový
procesné konanie
konanie, procesné
predvolanie na súd
princíp
súdny

Ako použiť slovo process vo vetách:

“a manufacturing process
“a process print”
process an order”
“it was a process of trial and error”
“the process of calcification begins later for boys than for girls”


process synonymá:

process
🔄
appendage
🔄
cognitive process
🔄
mental process
🔄
serve
🔄
sue
🔄
summons
🔄
cognitive operation
🔄
action
🔄
outgrowth
🔄
unconscious process
🔄
treat

História a aktuálnosť slova process:

slovo process


Asociatívne výrazy:

process
🔄
phenomenon
🔄
chelation
🔄
dealignment
🔄
decrease
🔄
decrement
🔄
degeneration
🔄
devolution
🔄
development
🔄
evolution
🔄
economic process
🔄
encapsulation