Preklad property

Preklad slova property z angličtiny do slovenčiny:


property
majetok
vlastníctvo
vlastnosť
schopnosť
charakteristika
imanie
majetkový
kvalita
nemovitosť
rekvizita
byť vlastnosťou
charakteristická vlastnosť
charakterizovať
majetkové právo
pozemky s príslušenstvom
predmet nájmu
reality
nehnuteľnosť
objekt

Ako použiť slovo property vo vetách:

“intellectual property rights including”
“including intellectual property rights”
“intellectual property rights or”
“moved with all his property
“has a swimming pool on the property


property synonymá:

property
🔄
dimension
🔄
prop
🔄
belongings
🔄
attribute
🔄
place
🔄
holding

História a aktuálnosť slova property:

slovo property


Asociatívne výrazy:

property
🔄
custard pie
🔄
actinism
🔄
isotropy
🔄
symmetry
🔄
anisotropy
🔄
characteristic
🔄
device characteristic
🔄
connectivity
🔄
duality
🔄
wave-particle duality
🔄
genetic endowment