Preklad prostriedok zrýchlenia

Preklad slova prostriedok zrýchlenia zo slovenčiny do angličtiny:


prostriedok zrýchlenia
accelerator

Anglický preklad accelerator sa používa aj vo význame:

urýchľovač
akcelerátor
zrýchľovač
plynový pedál
pedál plynu
plyn
katalyzátor
aktivačná klávesa
pomer kapitálu k objemu výkonov
prostriedok urýchlenia
pedál akcelerácie


accelerator synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

gas pedal
🔄
plynový pedál
🔄
plynový akcelerátor
🔄
akceleračný pedál
🔄
pedál akcelerátora
🔄
akcelerátor
gas
🔄
plyn
🔄
plynový
🔄
nezmysel
🔄
benzín
🔄
pohonná látka
🔄
pedál plynu
throttle
🔄
škrtiť
🔄
škrtiaca klapka
🔄
plyn
🔄
plynový pedál
🔄
škrtiaci ventil
🔄
uzatvárací ventil
gun
🔄
strelná zbraň
🔄
puška
🔄
revolver
🔄
delo
🔄
pištoľ
🔄
rozprašovač
throttle valve
🔄
škrtiaca klapka
🔄
škrtiaci ventil
🔄
škrtiaci posúvač
catalyst
🔄
katalyzátorový
🔄
katalyzátor
🔄
kontaktný
atom smasher
🔄
urýchlovač jadrových častíc
accelerator pedal
🔄
plynový pedál
🔄
akceleračný pedál
🔄
pedál akcelerátora
🔄
plynový pedál v automobile

Preklad slova prostriedok zrýchlenia použitý vo vetách:

“punching the accelerator, Adam”
“Victor floored the accelerator”


Používanie a aktuálnosť prekladu accelerator:

slovo accelerator