Preklad prostriedok

Preklad slova prostriedok zo slovenčiny do angličtiny:


prostriedok
agent
aid
appliance
center
centre
device
engine
expedient
facility
instrument
instrumentality
material
mean
means
medium
middle
midst
preparation
remedy
resort
resource
toll
tool
vehicle

Anglické preklady sa používajú aj vo význame:

obchodný zástupca
vyjednávateľ
dôverník
zmocnenec
prísada
aditívum
senzál
maklér
pôvodca deja
činiteľ
špeditér


agent synonymá majú aj tieto ďalšie významy:

broker
🔄
obchodník s cennými papiermi
🔄
sprostredkovateľ
🔄
burzový maklér
🔄
vedúci dražby
🔄
bankový agent
🔄
jednateľ
help
🔄
pomoc
🔄
pomocný
🔄
pomáhať
🔄
pomôcť
🔄
poslúžiť
🔄
nápoveda
assist
🔄
byť pri tom
🔄
ísť v ústrety
🔄
prispievať
🔄
podporovať
🔄
byť prítomný
🔄
pomáhať
assistance
🔄
asistencia
🔄
podpora
🔄
pomoc
🔄
pomocný
🔄
podporný
🔄
produkt
economic aid
🔄
ekonomická pomoc
🔄
pomoc, hospodárska
care
🔄
starostlivosť
🔄
ošetrovanie
🔄
starosť
🔄
sa starať
🔄
opatrnosť
🔄
dozor
attention
🔄
ošetrenie
🔄
pozor
🔄
výstraha
🔄
upozornenie
🔄
dozor
🔄
zaujatie
tending
🔄
výchova stromov
🔄
obsluha
economic assistance
🔄
pomoc, hospodárska
🔄
hospodárska pomoc
financial assistance
🔄
pomoc, finančná

Preklad slova prostriedok použitý vo vetách:

“services and aid, including”
“humanitarian aid and otherwise”
“gave aid to the enemy”
“humanitarian aid and programmes”
“de minimis aid or”


Používanie a aktuálnosť prekladu agent:

slovo agent


Používanie a aktuálnosť prekladu aid:

slovo aid